Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluva o zriadení vecného bremena

Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluvná strana:JUDr. Andrej Hodovanec, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:
Predmet zmluvy:Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť pozemok parc. č. C KN 323/1 zastavané plochy a nádvoria výmery 220 m2 v k.ú. Stakčín zapísanej na liste vlastníctva číslo 971 v k.ú. Stakčín.
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:
Dátum podpisu:24.09.2018
Dátum zverejnenia:25.09.2018
Dátum účinnosti:25.09.2018
Príloha:klikni sem