Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stakčín číslo: 20/2018

Číslo zmluvy:20/2018
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stakčín číslo: 20/2018
Zmluvná strana:PaedDr. Daniela Kapráľová trvale bytom: Duchnovičova 4, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:
Predmet zmluvy:1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Stakčín na základe predloženej žiadosti, v súlade s čl. 2 VZN obce Stakčín č. 2/2013 a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Stakčín č. 336/2018 zo dňa 20.09.2018.
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:300,-
Dátum podpisu:17.10.2018
Dátum zverejnenia:18.10.2018
Dátum účinnosti:18.10.2018
Príloha:klikni sem