Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluva o zriadení vecného bremena

Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluvná strana:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
IČO dodávateľa:36 570 460
Predmet zmluvy:Povinný a Oprávnený sa dohodli, že uzatvárajú Zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva") v prospech Oprávneného z dôvodu, že cez nehnuteľnosti uvedené v čl. I. Zmluvy (ďalej len „Dotknuté nehnuteľnosti") prechádza verejná kanalizácia vo vlastníctve a správe Oprávneného (ďalej len „Verejné potrubie").
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:
Dátum podpisu:21.05.2018
Dátum zverejnenia:28.05.2018
Dátum účinnosti:29.05.2018
Príloha:klikni sem