Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32_48 Stakčín

Príloha č. 1:  Príloha č. 1 VZP

Príloha č.2:  Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.3:  Príloha č. 3 Finančné opravy

Príloha č.4:  Príloha č. 4 Podrobný rozpočet projektu

Číslo zmluvy:č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/48
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvná strana:Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO dodávateľa:42181810
Predmet zmluvy:Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:190 833,33
Dátum podpisu:26.04.2021
Dátum zverejnenia:03.05.2021
Dátum účinnosti:04.05.2021