Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o.

Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:Zmluva o dielo Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluvná strana:PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce
IČO dodávateľa:48039365
Predmet zmluvy:1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb „Zodpovednej osoby“ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa konkrétnych podmienok u Objednávateľa.
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:
Dátum podpisu:28.03.2018
Dátum zverejnenia:28.03.2018
Dátum účinnosti:29.03.2018
Príloha:klikni sem