Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ZMLUVA č. 38 068 DPO SR 2018

Číslo zmluvy:38 068
Názov zmluvy:ZMLUVA č. 38 068 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvná strana:Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO dodávateľa:00177474
Predmet zmluvy:Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000,00 Eur (slovom: tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:3000,- EUR
Dátum podpisu:28.03.2018
Dátum zverejnenia:6.04.2018
Dátum účinnosti:29.03.2018
Príloha:klikni sem