Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

Číslo zmluvy:
Názov zmluvy:Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb
Zmluvná strana:Ing.Anna Mamajová, štatutárny audítor, číslo licencie 779, 066 01 Humenné, Sninská 18
IČO dodávateľa:33 671 451
Predmet zmluvy:Predmetom tejto zmluvy je : a) audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve") a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o štatutárnom audite") b) audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 c) overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve. d) overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov (zákon 583/2004 Z.z. v platnom znení).
Hodnota predmetu zmluvy bez DPH [Eur]:1200,-
Dátum podpisu:25.06.2018
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum účinnosti:26.06.2018
Príloha:klikni sem