VYSVIACKA HASIČSKEJ ZBROJNICE – 6. júla o 10:00 hod. v Stakčíne.