Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC MRK).

Dátum vyvesenia:27.09.2018
Dátum zvesenia:30.11.2018
Zodpovedný:Ján Kerekanič
Popis:
Príloha:klikni sem