Výzva na predkladanie ponúk WIFI Stakčín.

VO Stakcin