Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Vyhlásenie NKP