SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKYMI HODNOTAMI, Obdobie –II. štvrťrok 2018