SÚHRNNÁ SPRÁVA o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska, Obdobie –IV. štvrťrok 2017

Dátum vyvesenia:25.03.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedný:Ján Kerekanič
Popis:
Príloha:klikni sem