SÚHRNNÁ SPRÁVA o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska, Obdobie –IV. štvrťrok 2017