R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Dátum vyvesenia:13.07.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedný:Ján Kerekanič
Popis:
Príloha:klikni sem