PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE STAKČÍN, PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2015 – 2024