PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE STAKČÍN, PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2015 – 2024

Dátum vyvesenia:
Dátum zvesenia:
Zodpovedný:Ján Kerekanič
Popis:
Príloha:klikni sem