Plánované prerušenie distribúcie el. energie v dňoch 27.06.2019 a 01.07.2019