Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Vyvesené: 13.03.2023 Zvesené: 28.03.2023