Oznámenie o začatí stavebného konania, pozvanie na ústne pojednávanie + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona

Dátum vyvesenia:13.03.2018
Dátum zvesenia:
Zodpovedný:Ján Kerekanič
Popis:Oznámenie o začatí stavebného konania, pozvanie na ústne pojednávanie + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona.
Príloha:klikni sem