OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja.