Naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 26.06.2019.