ˇuzemné rozhodnutie o využívaní územia – Snina

Územné rozhodnutie4.1.2019

 

Dátum vyvesenia:4.1.2019
Dátum zvesenia:21.1.2019
Zodpovedný:Miroslav Bober
Popis: