Oznámenia

OZNÁMENIE o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Stakčín a pozvánka na prerokovanie.

Oznámenie -zmena ÚPZábery PPStakčín ZaD 2_schéma záv.častí ÚPN sútlačStakčín ZaD 2_schéma záv. častí ÚPNStakčín ZaD 2_legendaStakčín ZaD 2_komplexný 10 000Stakčín ZaD 2_komplexný 10 000 sútlačStakčín ZaD 2_komplexný 10 000 adm bud pod pr.múromStakčín ZaD 2_komplexný 5 000Stakčín ZaD 2_komplexný 5 000 sútlačStakčín ZaD 2_5_TV el_kábleStakčín ZaD 2_2_TV_voda plynOznámenie -zmena ÚP