Plánované prerušenie distribúcie el. energie

Stakčín – ul. Mieru od č.d. 192 po č.d. 198, ul. Duchnovičova od č.d. 278 po č.d. 299 a č.d. 623, ul. Parková č.d. 289, č.d. 288 a č.d. 684:

26. júl 2018 od 07:20 h do 17:00 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny 26.07.18

Stakčín – ul. SNP od ul. Švermovej po č.d. 413, ul. Parková od ul. SNP po č.d. 290, celá ul. Cirkevná:

30. júl 2018 od 07:00 h do 18:00 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny 30.07.18

Stakčín – ul. Čsl. armády od č.d. 85 po č.d. 138, č.d. 141, ul. Švermová č.d. 541, ul. Mieru od č.d. 192 po č.d. 198, ul. Duchnovičova od č.d. 278 po č.d. 299, č.d. 623, ul. Parková č.d. 289, č.d. 288, č.d. 684:

1. august 2018 od 07:10 h do 18:00 h

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny 1.8.18