Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Partnerstvo

Myšlienka na spoluprácu medzi Slavoniciami a Stakčínom sa zrodila v hlave MUDr. Zdeňka Krajíčka, člena rady mesta Slavonice. V roku 2001 pán Krajíček bol ubytovaný v našom regióne a keďže krása tunajšej prírody naňho silne zapôsobila, prišiel s myšlienkou vytvoriť dohodu o spolupráci, ktorá uzrela svetlo sveta pri oficiálnej návšteve predstaviteľov obce Stakčín v mestečku Slavonice 18.5.2001.

 

Dohoda o partnerstve medzi obcami SLAVONICE (ČR) a STAKČÍN (SR) .

Obec Slavonice (Česká republika) a obec Stakčín (Slovenská republika) uzavierajú týmto nasledujúcu

DOHODU O PARTNERSTVE

 

Medzi obcami Slavonice a Stakčín sa rozvinul v minulom roku partnerský vzťah. Táto partnerská dohoda má byť zárukou zabezpečenia možnosti rozvoja kultúry, športu, spolupráce obecných zastupiteľstiev v súlade so záujmami oboch obcí.

Občania českej obce Slavonice a slovenskej obce Stakčín i ked‘ majú rozdieľnú národnosť, chcejú uzavrením tejto dohody dokázať, že skutočné ľudské vzťahy a priateľstvo nie sú závislé na národnostnej, ideologickej a náboženskej príslušnosti.

Základným pilierom dohody je rozšírenie kultúrnych kontaktov podľa našich možností i v ostatných oblastiach. Okrem stretnutia jednotlivých kultúrnych súborov, výmeny skúseností, doplňovania obecných knihovien národnou literatúrou, spolupráce spoločenských organizácií, uchovávania a prehlbovania národných tradícií, chceme obohacovať činnosť a kultúrny život v oboch obciach.

Plánujeme rozširovanie stykov našich športových organizácií, usporiadanie futbalových turnajov za účasti mužstiev oboch obcí.

Predpokládame spoluprácu našich základných škôl nielen pri vystúpení speváckych súborov, ale i stretnutia na poli športovom – v ľahkej atletike a futbale. Chceme, aby sa uskutočnila súťaž hasičov pri vzájomných návštevách.

Spoločnou prácou našich zastupiteľstiev mimo organizácie a koordinácie vzájomnej činnosti bude v budúcnosti napomáhať pravidelnej výmene skúseností.

Túto partnerskú dohodu je možné na základe vzájomného dohovoru doplniť aj o iné činnosti, ktoré pomôžu rozšíriť spoluprácu našich obcí.

Obidve obce potvrdzujú, že sú ochotné spoločne vytvárať dlhoročné parnerstvo a spoluprácu podľa zásad tejto dohody. Na dôkaz súhlasu našich zastupiteľstiev obcí dohodu podpisujeme.

Dohoda nadobúda platnosti dňom jej podpísania.

 

Spoločný podpis na radnici v Slavoniciach dňa 18.5.2001. 

Za obec Slavonice: Ing. Jaroslav Zuzák, starosta
Za obec Stakčín: Ing. Ján Kresila, starosta

DOHODA

uzatvorená dňa 31.01.2008 v Stakčíne medzi partnermi

1. obcou Lutowiska, ktorú zastupuje starosta obce Lutowiska Wlodzimierz Podyma

2. obcou Stakčín, ktorú zastupuje starosta obce Stakčín Ján Kerekanič

o veci partnerstva v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika (2007 – 2013)