Oznámenie o konaní valného zhromaždenia – Lesopasienkové spoločenstvo ROVENKY, pozemkové spoločenstvo Stakčín.