OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA – DIL-KRUŠINY.