Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia – Lesopasienkové spoločenstvo ROVENKY, pozemkové spoločenstvo Stakčín.