Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a k vypaľovaniu trávy

vypaľovanie