Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obec

Melánia Nergešová

-samostatná odborná referentka, zodpovedná za úsek:

 •     sekretariát starostu
 •     správa registratúry a podateľňa
 •     pokladňa
 •     úsek sociálnych vecí a rodiny
 •     správa poplatkov za hrobové miesta
 •     mzdová agenda
 •     tel.č.: 057/7582620

 

Mária Dereninová

 matrikárka obce, zodpovedá za úsek:

 • matriky
 • osvedčovanie a overovanie  podpisov a fotokópií
 • tel.č.: 057/7674305

 

Bc. Miroslava Ciniková

 • referát správy daní a poplatkov
 • evidencia obyvateľov
 • te. č.: 057/7674305

 

Mgr. Tatiana Serdulová 

– zodpovedá za úsek:

 • účtovníctva
 • ekonomickej a personálnej agendy
 • tel.č.: 057/7674307

 

Milan Süč

 • referát správy majetku
 • technický pracovník zodpovedný za úsek verejnoprospešnej činnosti obce
 • malé obecné služby
 • koordinátor aktivačnej činnosti
 • tel. č.: 0907 337 729

 

JUDr. Andrej Hodovanec

 • hlavný kontrolór obce

 

Ing. Miroslav Drančak

 • výstavba a územné plánovanie
 • životné prostredie
 • spracovanie dokumentácie civilnej ochrany
 • evidencia pozemkov obce
 • vybavovanie priestupkov a sťažností
 • te. č.: 0911 610 396

 

Mariana Grodzová 

 • vedúca referátu obecného kultúrneho strediska
 • Stakčínske noviny
 • administrácia webovej stránky – stakcin.eu
 • správca domu kultúry
 • tel. č.: 0949 153 199

 

Martin Smoľak

 • elektrikár (verejné osvetlenie)
 • údržbár
 • tel. č.: 0905 612 504

 

Jarmila Timková

 • opatrovateľka
 • knihovníčka

 

Peter Koribanič

 • správca domu smútku a obecného cintorína
 • vodič traktora
 • tel. č.: 0907 496 228

 

Marián Kapráľ 

 • mechanik strojov a zariadení
 • vodič

 

Miroslav Sura

 • úprava verejnej zelene

 

Martin Olach

 • úprava verejnej zelene
 • tel. č.: 0907 476 666

 

Eva Rosičová

 • správca turistickej ubytovne
 • chyžná
 • upratovačka
 • te. č.: 057/449 53 89,    0905 510 012

 

Úradné hodiny

Pondelok:    7.30 – 15.30
Streda:         7.30 – 16.30
Piatok:         7.30 – 15.00