Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obec

Melánia Nergešová

-samostatná odborná referentka, zodpovedá za úsek:

 •     sekretariát starostu
 •     správa registratúry a podateľňa
 •     pokladňa
 •     úsek sociálnych vecí a rodiny
 •     správa poplatkov za hrobové miesta
 •     mzdová agenda
 •     tel.č.: 057/7582620
 •    sekretariat@stakcin.eu

 

Ing. Miroslava Ciniková

-matrikárka obce, zodpovedá za úsek:

 • matriky
 • osvedčovanie a overovanie podpisov a fotokópií
 •  referát správy daní a poplatkov
 • evidencia obyvateľov
 • tel. č.: 057/7674305
 • matrika@stakcin.eu

 

Mgr. Tatiana Serdulová 

– zodpovedá za úsek:

 • účtovníctva
 • ekonomickej a personálnej agendy
 • tel.č.: 057/7674307
 • stakcin@stakcin.eu

 

František Galanda

 • referát správy majetku
 • technický pracovník zodpovedný za úsek verejnoprospešnej činnosti obce
 • malé obecné služby
 • koordinátor aktivačnej činnosti
 • tel. č.: 0911 610 386

 

JUDr. Andrej Hodovanec

 • hlavný kontrolór obce

 

Ing. Miroslav Drančak

 • výstavba a územné plánovanie
 • životné prostredie
 • spracovanie dokumentácie civilnej ochrany
 • evidencia pozemkov obce
 • vybavovanie priestupkov a sťažností
 • te. č.: 0911 610 396
 • stav.usek@stakcin.eu

 

Mariana Grodzová 

 • vedúca referátu obecného kultúrneho strediska
 • Stakčínske noviny
 • administrácia webovej stránky – stakcin.eu
 • správca domu kultúry
 • obecné múzeum
 • obecná knižnica
 • tel. č.: 0949 153 199
 • kultura@stakcin.eu

 

Martin Smoľak

 • elektrikár (verejné osvetlenie)
 • údržbár
 • tel. č.: 0905 612 504

 

Jarmila Timková

 • opatrovateľka

 

Peter Koribanič

 • správca domu smútku a obecného cintorína
 • vodič traktora
 • tel. č.: 0907 496 228

 

Marián Kapráľ 

 • mechanik strojov a zariadení
 • správca zberného dvora
 • vodič
 • 0951 643 309

 

Miroslav Sura

 • úprava verejnej zelene

 

Martin Olach

 • úprava verejnej zelene
 • zastupovanie správcu domu smútku a obecného cintorína
 • tel. č.: 0907 476 666

 

Eva Rosičová

 • správca turistickej ubytovne
 • chyžná
 • upratovačka
 • tel. č.: 057/449 53 89,
 • turistickaubytovna.stakcin@gmail.com

 

Úradné hodiny

Pondelok:    7.30 – 15.30
Streda:         7.30 – 16.30
Piatok:         7.30 – 15.00