Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Knižnica

Knihovník: Mariana Grodzová
Knižný fond: 11 083 zväzkov

Obecná knižnica je otvorená:

 

Streda:     14:30 h – 17:30 h

 

Knižný fond sa zakupuje z prostriedkov obecného úradu, je teda jeho majetkom, na ktorý sa vzťahujú všetky zákonné predpisy o jeho ochrane a hospodárení. Aby sme umožnili jeho kontrolu, všetok knižný fond riadne zapisujeme a evidujeme. Jedným z hlavných predpokladov rýchlej obsluhy čitateľa je, aby každá kniha bola zaradená presne na svojom mieste. Tak sa dá dobre orientovať a rýchle obslúžiť čitateľa, pretože knižný fond je účelne roztriedený a správne usporiadaný.

Triedenie literatúry je odbornou knihovníckou činnosťou zaraďovania literatúry do vopred vypracovanej klasifikačnej schémy, ktorá je vytvorená so zreteľom na miestne pomery a na potreby občanov. Na pomery v obciach sa odporúča triedenie literatúry, ktoré je v prírastkovom zozname:

M – krásna literatúra pre mládež. Tu zaraďujeme všetku literatúru pre čitateľov do 14 rokov

Mu – náučná literatúra pre mládež

B (Beletria) – krásna literatúra pre dospelých (próza, poézia, dramatické diela)

N – náučná literatúra pre dospelých. Je to literatúra prírodovedecká, pôdohospodárska, technická – zo všetkých odborov techniky (strojárstvo, elektrotechnika, hutníctvo, baníctvo, doprava, staviteľstvo …)