Kniha návštev

Napíšte nový záznam do knihy návštev

 
 
 
 
 
 
 
 
Polia označené * sú povinné a musia byť vyplnené.
Vaša e-mail adresa nebude publikovaná.
Z bezpečnostného hľadiska bude uložená vaša aktuálna IP adresa: 91.237.168.59.
V prípade porušenia zásad slušného správania môže byť Váš príspevok vymazaný.
17 entries.
Ján Kerekanič Ján Kerekanič z miesta Stakčín napisal(a) dňa 14. júna 2018 at 12:45:
Tak toto už nebudem komentovať.
Tak toto už nebudem komentovať.
JUDr. Dávid Fedorko JUDr. Dávid Fedorko z miesta Stakčín napisal(a) dňa 14. júna 2018 at 10:25:
Váž. pán starosta, ďakujem Vám za reakciu, avšak musím Vám oponovať, nakoľko nemáte pravdu, keďže naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ohováranie v súlade s § 373 Trestného zákona nie je ani nikdy nebolo podmienené špecifickým hmotným predmetom útoku (pre vysvetlenie - ohováraním môže byť poškodený ktokoľvek, nie len oficiálny kandidát vo voľbách). Taktiež sa musím vyjadriť k značne zavádzajúcemu tvrdeniu o špekuláciach, nakoľko práve šírením špekulácií, ako údajov nezaložených na pravde, môže dôjsť k spáchaniu trestného činu ohováranie. S najlepším úmyslom Vám preto odporúčam doštudovať si § 373 Trestného zákona: 1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním značnú škodu, b) z osobitného motívu, c) verejne, alebo d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania. (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.
Váž. pán starosta,ďakujem Vám za reakciu, avšak musím Vám oponovať, nakoľko nemáte pravdu, keďže naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ohováranie v súlade s § 373 Trestného zákona nie je ani nikdy nebolo podmienené špecifickým hmotným predmetom útoku (pre vysvetlenie - ohováraním môže byť poškodený ktokoľvek, nie len oficiálny kandidát vo voľbách).Taktiež sa musím vyjadriť k značne zavádzajúcemu tvrdeniu o špekuláciach, nakoľko práve šírením špekulácií, ako údajov nezaložených na pravde, môže dôjsť k spáchaniu trestného činu ohováranie.S najlepším úmyslom Vám preto odporúčam doštudovať si § 373 Trestného zákona:1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním značnú škodu, b) z osobitného motívu, c) verejne, alebo d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.
Ján Kerekanič Ján Kerekanič z miesta Stakčín napisal(a) dňa 12. júna 2018 at 8:52:
Kto bude kandidovať vo voľbách do obecnej samosprávy budeme vedieť až vtedy, keď politické strany a nezávislí kandidáti predložia zapisovateľovi MVK kandidátne listiny. Dovtedy sú to ozaj špekulácie, ktoré sa nemôžu považovať za ohováranie.
Kto bude kandidovať vo voľbách do obecnej samosprávy budeme vedieť až vtedy, keď politické strany a nezávislí kandidáti predložia zapisovateľovi MVK kandidátne listiny. Dovtedy sú to ozaj špekulácie, ktoré sa nemôžu považovať za ohováranie.
JUDr. Dávid Fedorko JUDr. Dávid Fedorko z miesta Stakčín napisal(a) dňa 8. júna 2018 at 13:12:
Týmto vyzývam zamestnancov Obecného úradu Stakčín, ako i predstaviteľov orgánov samosprávy obce Stakčín a ďalších občanov obce Stakčín, na okamžité upustenie od šírenia nepravdivých údajov o mojej osobe v súvislosti s mojim záujmom o podanie kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na post starostu obce Stakčín v pripravovaných voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, nakoľko uvedeným konaním verejne, a zároveň z osobitného motívu, značnou mierou ohrozujú moju vážnosť u spoluobčanov, poškodzujú ma v podnikaní, narušujú moje rodinné vzťahy a môžu mi spôsobiť vážnu ujmu pri zamýšľanej kandidatúre vo voľbách, čím svojim konaním napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu ohováranie v zmysle § 373 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) o zmene a doplnení ďalších predpisov. Ďalej chcem páchateľov týchto skutkov dôrazne upozorniť, že v prípade okamžitého neupustenia od ich konania, napriek tejto výzve, bude voči ním bezodkladne podaný návrh na začatie trestného stíhania. Zároveň týmto úctivo žiadam občanov obce Stakčín, ktorí budú v budúcnosti prípadnými svedkami protiprávneho konania voči mojej osobe, aby ma o daných skutočnostiach informovali a dopomohli tak k potrestaniu vinníkov. Vopred ďakujem!
Týmto vyzývam zamestnancov Obecného úradu Stakčín, ako i predstaviteľov orgánov samosprávy obce Stakčín a ďalších občanov obce Stakčín, na okamžité upustenie od šírenia nepravdivých údajov o mojej osobe v súvislosti s mojim záujmom o podanie kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na post starostu obce Stakčín v pripravovaných voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, nakoľko uvedeným konaním verejne, a zároveň z osobitného motívu, značnou mierou ohrozujú moju vážnosť u spoluobčanov, poškodzujú ma v podnikaní, narušujú moje rodinné vzťahy a môžu mi spôsobiť vážnu ujmu pri zamýšľanej kandidatúre vo voľbách, čím svojim konaním napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu ohováranie v zmysle § 373 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) o zmene a doplnení ďalších predpisov.Ďalej chcem páchateľov týchto skutkov dôrazne upozorniť, že v prípade okamžitého neupustenia od ich konania, napriek tejto výzve, bude voči ním bezodkladne podaný návrh na začatie trestného stíhania.Zároveň týmto úctivo žiadam občanov obce Stakčín, ktorí budú v budúcnosti prípadnými svedkami protiprávneho konania voči mojej osobe, aby ma o daných skutočnostiach informovali a dopomohli tak k potrestaniu vinníkov.Vopred ďakujem!
Ján Kerekanič Ján Kerekanič z miesta Stakčín napisal(a) dňa 28. mája 2018 at 12:43:
Mate pravdu výzva bola už uzatvorená v minulom programovacom období. Obec v roku 2014 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ale naša žiadosť nebola úspešná. PHSR je platný až do roku 2024. Kapacita našej MŠ je cca 50 detí. Teraz je tam asi 46 detí. Ak by sme chceli rozšíriť kapacitu MŠ museli by sme mať nevybavené žiadosti od rodičov na umiestnenie detí do MŠ alebo nejaký predpoklad nárastu počtu detí v obci. Ani jedna z týchto podmienok nie je splnená. Protipovodňové opatrenia na potoku Trnovec vykonal SVP vo vlastnej réžií. Inde sme nevyhlasili III. stupeň povodňovej aktivity. Denný stacionár v obci zriadila NO a obec jej každý mesiac prispieva sumou 500 € . Momentálne máme v pláne výstavbu chodníka, kvôli bezpečnosti chodcov na ceste 1/74. V minulom programovacom období naša obec čerpala eurofondy vo výške viac ako 4 milióny Eur. Dokončili sme kanalizáciu, opravili budovu ZŠ a vynovili sme centrum obce.Okrem kontrol z RO sme mali vládny audit a aj kontrolu z NKÚ. Všetky chvalabohu dopadli dobre. Poznám obce čo museli po kontrole vracať veľké finančné čiastky. Preto je potrebné zvážiť , na ktoré projekty obec potrebuje eurofondy. Teraz je vhodné obdobie pripraviť volebné programy a kandidovať vo voľbách do obecnej samosprávy a ak dostaneme dôveru potom môžeme vytvoriť priority obce a ke´d to bude nutne pripraviť vhodné projekty na čerpanie eurofondov. Chcem však upozorniť, že tento proces je zdĺhavý a náročný.
Mate pravdu výzva bola už uzatvorená v minulom programovacom období. Obec v roku 2014 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ale naša žiadosť nebola úspešná. PHSR je platný až do roku 2024. Kapacita našej MŠ je cca 50 detí. Teraz je tam asi 46 detí. Ak by sme chceli rozšíriť kapacitu MŠ museli by sme mať nevybavené žiadosti od rodičov na umiestnenie detí do MŠ alebo nejaký predpoklad nárastu počtu detí v obci. Ani jedna z týchto podmienok nie je splnená. Protipovodňové opatrenia na potoku Trnovec vykonal SVP vo vlastnej réžií. Inde sme nevyhlasili III. stupeň povodňovej aktivity. Denný stacionár v obci zriadila NO a obec jej každý mesiac prispieva sumou 500 € . Momentálne máme v pláne výstavbu chodníka, kvôli bezpečnosti chodcov na ceste 1/74. V minulom programovacom období naša obec čerpala eurofondy vo výške viac ako 4 milióny Eur. Dokončili sme kanalizáciu, opravili budovu ZŠ a vynovili sme centrum obce.Okrem kontrol z RO sme mali vládny audit a aj kontrolu z NKÚ. Všetky chvalabohu dopadli dobre. Poznám obce čo museli po kontrole vracať veľké finančné čiastky. Preto je potrebné zvážiť , na ktoré projekty obec potrebuje eurofondy. Teraz je vhodné obdobie pripraviť volebné programy a kandidovať vo voľbách do obecnej samosprávy a ak dostaneme dôveru potom môžeme vytvoriť priority obce a ke´d to bude nutne pripraviť vhodné projekty na čerpanie eurofondov. Chcem však upozorniť, že tento proces je zdĺhavý a náročný.
Tomáš Tomáš z miesta Stakčín napisal(a) dňa 24. mája 2018 at 12:29:
Ja mám info, že jedna vhodná výzva bola vyhlásená, už uzatvorená v minulosti. Taktiež v akčnom pláne obce v príslušnom PHSR-ku sú uvedené aktivity ako: - modernizácia odborných učební - rozšírenie kapacít materských škôl - výstavba protipovodňových opatrení - rekonštrukcia denného stacionára - vybudovanie cyklotrás Na všetky tieto aktivity a špecifické ciele sú momentálne vyhlásené výzvy. Prečo teda obec viac nečerpá a nevyužíva finančné prostriedky z EŠIF?
Ja mám info, že jedna vhodná výzva bola vyhlásená, už uzatvorená v minulosti. Taktiež v akčnom pláne obce v príslušnom PHSR-ku sú uvedené aktivity ako: - modernizácia odborných učební - rozšírenie kapacít materských škôl - výstavba protipovodňových opatrení - rekonštrukcia denného stacionára - vybudovanie cyklotrás Na všetky tieto aktivity a špecifické ciele sú momentálne vyhlásené výzvy. Prečo teda obec viac nečerpá a nevyužíva finančné prostriedky z EŠIF?
Ján Ján z miesta Kerekanič napisal(a) dňa 16. mája 2018 at 11:17:
Rozpočet na rekonštrukciu kina je 1,2 mil Eur. Pamiatkári si dali podmienku znížiť výšku budovy kina na pôvodnú (cca o 1 meter). Ak by sa jednalo o náklady do výšky cca 400000 Eur, potom by obec mohla začať postupne realizovať rekonštrukciu bývalého kina, ale nad 1,2 mil. Eur sa musí čakať na výzvu.
Rozpočet na rekonštrukciu kina je 1,2 mil Eur. Pamiatkári si dali podmienku znížiť výšku budovy kina na pôvodnú (cca o 1 meter). Ak by sa jednalo o náklady do výšky cca 400000 Eur, potom by obec mohla začať postupne realizovať rekonštrukciu bývalého kina, ale nad 1,2 mil. Eur sa musí čakať na výzvu.
Pr Pr z miesta Stakcin napisal(a) dňa 14. mája 2018 at 16:06:
Pán starosta choďte sa prejsť po tým chodníku a zavolajte si aj media ako ten chodník vyzerá zverejnite to keď sa za to nehanbite tu nikto nepíše o diskriminácii ale že sa nestarate tu na ulici lesnej a nič len tie vaše festivali robíte pre seba nie pre ľudí a posedy pre seba robíte na to tiez máte eura z eú pán starosta
Pán starosta choďte sa prejsť po tým chodníku a zavolajte si aj media ako ten chodník vyzerá zverejnite to keď sa za to nehanbite tu nikto nepíše o diskriminácii ale že sa nestarate tu na ulici lesnej a nič len tie vaše festivali robíte pre seba nie pre ľudí a posedy pre seba robíte na to tiez máte eura z eú pán starosta
Peter Peter z miesta Stakcin napisal(a) dňa 14. mája 2018 at 15:49:
k rekonstrukcii kina ste sa uz dlhu dobu dozadu vyjadrili ze sa caka na vhodnu vyzvu takze ja sa tej opravy uz asi nedozijem
k rekonstrukcii kina ste sa uz dlhu dobu dozadu vyjadrili ze sa caka na vhodnu vyzvu takze ja sa tej opravy uz asi nedozijem
Ján Ján z miesta Kerekanič napisal(a) dňa 14. mája 2018 at 12:23:
Čakáme na vhodné výzvy na opravu ŠJ a na rekonštrukciu kina. K ihrisku sa bezpečne dostanete po chodníku. Povedal som, že pri príležitosti 73. výročia skončenia druhej svetovej vojny je spaľovanie pneumatík hlúposť. Za tým si stojím. Čo obec urobila pre Rómov som už niekoľkokrát vysvetlil. Považujem všetkých občanov Stakčína za rovnocenných. Nevidím dôvody niekoho pozitívne diskriminovať.
Čakáme na vhodné výzvy na opravu ŠJ a na rekonštrukciu kina. K ihrisku sa bezpečne dostanete po chodníku. Povedal som, že pri príležitosti 73. výročia skončenia druhej svetovej vojny je spaľovanie pneumatík hlúposť. Za tým si stojím. Čo obec urobila pre Rómov som už niekoľkokrát vysvetlil. Považujem všetkých občanov Stakčína za rovnocenných. Nevidím dôvody niekoho pozitívne diskriminovať.
peter peter z miesta Stakcin napisal(a) dňa 11. mája 2018 at 12:26:
Zdravim, chysta obec nejaky projekt a teda zaroven vyuzit cerpanie prostriedkov z EU? Dakujem
Zdravim, chysta obec nejaky projekt a teda zaroven vyuzit cerpanie prostriedkov z EU? Dakujem
pr pr z miesta stakcin napisal(a) dňa 10. mája 2018 at 14:27:
Dobry den pan starosta tak ze zakladane vatry na den oslobodenia je blbost ale tie vase festivali nieje blbost stale ty isti darmozraci to su zbitocne vyhodene eura ale prevas nie lebo vy zamestnaci obecneho uradu a spevacky zbor beskyt to prevas je dobre zadarmo sa najes vipit atd.ale zeby ste konecne zrobili pristupovu cestu na ihrisko ktore nieje dokoncene uz dba roky tak to nie na to niesu peniaze na to trebalo by jojku ze za dva roky ste nepohli ani len slamkou na to decke ihrisko dakujem za pochopenie pan starosta
Dobry den pan starosta tak ze zakladane vatry na den oslobodenia je blbost ale tie vase festivali nieje blbost stale ty isti darmozraci to su zbitocne vyhodene eura ale prevas nie lebo vy zamestnaci obecneho uradu a spevacky zbor beskyt to prevas je dobre zadarmo sa najes vipit atd.ale zeby ste konecne zrobili pristupovu cestu na ihrisko ktore nieje dokoncene uz dba roky tak to nie na to niesu peniaze na to trebalo by jojku ze za dva roky ste nepohli ani len slamkou na to decke ihrisko dakujem za pochopenie pan starosta
Miroslav Bober Miroslav Bober z miesta Stakčín napisal(a) dňa 2. mája 2018 at 14:23:
Číslo 2/2018 Stakčínskych novín vyjde na budúci týždeň. Následne budú pridané na stránku obce.
Číslo 2/2018 Stakčínskych novín vyjde na budúci týždeň. Následne budú pridané na stránku obce.
Peto Peto z miesta Stakcin napisal(a) dňa 25. apríla 2018 at 14:13:
Dobry den, kedy budu pridane stakcinske noviny na túto stranku? posledne spred paru mesiacov
Dobry den, kedy budu pridane stakcinske noviny na túto stranku? posledne spred paru mesiacov
ján Kerekanič ján Kerekanič z miesta Stakčín napisal(a) dňa 17. apríla 2018 at 12:44:
Tejto zimy bol vykonaný posyp iba raz. Pošleme ľudí, aby na miestach kde je piesku vic tento vyzametali.
Tejto zimy bol vykonaný posyp iba raz. Pošleme ľudí, aby na miestach kde je piesku vic tento vyzametali.
Matej Matej z miesta Stakcin napisal(a) dňa 3. apríla 2018 at 20:01:
Pan starosta mozem Vas poprosit o vyzametanie ciest po zime na kazdej ulici je vela kamienkov z posipu a neda sa korculovat a vozit na skateborde. Minule roky ste zametali a toho roku nič. Dakujem
Pan starosta mozem Vas poprosit o vyzametanie ciest po zime na kazdej ulici je vela kamienkov z posipu a neda sa korculovat a vozit na skateborde. Minule roky ste zametali a toho roku nič. Dakujem
Peter Peter z miesta Stakčín napisal(a) dňa 21. marca 2018 at 21:20:
Vítame Vás v knihe návštev na stránke obce Stakčín, ktorú môžete využiť na vyjadrenie svojich názorov, postrehov, či pripomienok. Žiadame o dodržiavanie zásad slušného správania.
Vítame Vás v knihe návštev na stránke obce Stakčín, ktorú môžete využiť na vyjadrenie svojich názorov, postrehov, či pripomienok. Žiadame o dodržiavanie zásad slušného správania.