Predpisy a VZN

-    všetky predpisy ako aj všeobecné záväzné nariadenia obce Stakčín  sa nachádzajú vo formáte .pdf  a sú voľne dostupné k stiahnutiu
 
-    pre prezeranie súborov pdf je potrebné mať nainštalovaný napr. program Adobe Reader
 
-    ak nechcete otvárať dokumenty priamo vo vašom prehliadači, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz dokumentu, zvoľte si "Save target as" ("Uložiť ako") a vyberte si cieľovú zložku, kam chcete dokument uložiť  
 
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťAdobe Reader v8.10 En   (Stiahnuté: 1028 x)
 
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorín   (Stiahnuté: 645 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Podmienky držania psov v obci   (Stiahnuté: 609 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva   (Stiahnuté: 539 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Štatút obce   (Stiahnuté: 613 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN o MP za TKO (2/2008)   (Stiahnuté: 610 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN o miestnych poplatkoch (3/2008)   (Stiahnuté: 587 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN o Dani z nehnuteľnosti (1/2008)   (Stiahnuté: 572 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: Spôsob úhrady za opatrovateľskú službu (2/2003)   (Stiahnuté: 520 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťSmernica: Poskytovanie JD v hmotnej núdzi (1/2007)   (Stiahnuté: 569 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťKomunitný plán rozvoja sociálnych služieb (2008-2013)   (Stiahnuté: 600 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: o MP za TKO (22009)   (Stiahnuté: 513 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: o miestnych poplatkoch (32009)   (Stiahnuté: 588 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: o dani z nehnuteľnosti (12009)   (Stiahnuté: 564 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťRozpočet na rok 2009 a roky 2010, 2011   (Stiahnuté: 695 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťZoznam platných obecných právnych noriem 2009   (Stiahnuté: 568 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN: vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb   (Stiahnuté: 381 x)
Súbor k stiahnutiu  StiahnuťVZN 6/2011: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín obce Stakčín   (Stiahnuté: 350 x)
 
  


Posledná úprava ( 22.12.2011 )