hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Magdaléna, zajtra Oľga  –  Sobota, 22. júl 2017 
Hlavná stránka
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Turnaj v stolnom tenise 2013

 Obec Stakčín v spolupráci so ZŠ s MŠ Stakčín usporiada turnaj v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční dňa 23.02.2013 v spoločenskej miestnosti ZŠ v Stakčíne.

Turnaj pre žiakov začína o 9.00 hod.

Turnaj pre dospelých začína o 14.00 hod.

Letzte Aktualisierung ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
weiter …
 
Stakčínsky ples 2013

 Obec Stakčín a súbor Beskyd Vás pozývajú na Stakčínsky ples,

ktorý sa uskutoční 9. februára 2013 o 19.00 hod. v spoločenskej

miestnosti ZŠ Stakčín.

 

Letzte Aktualisierung ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
weiter …
 
Zoznam daňových dlžníkov
Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov so stavom k 31.12.2012 u fyzickej osoby od 160 EUR, u právnickej osoby od 1 600 EUR.
Letzte Aktualisierung ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
weiter …
 
Voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín

Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne

podľa § 18a zákona SNR č. 369/1990 v platnom znení a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Stakčíne č. 194/2012 zo dňa 13.12.2012  v y h l a s u j e  voľby hlavného kontrolóra obce Stakčín, ktoré sa uskutočnia dňa 28.02.2013.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce musia doručiť svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke s nápisom "Neotvárať - voľba HK obce Stakčín" najneskôr do 14.02.2013 do 15,00 hod. do podateľne Obecného úradu v Stakčíne, SNP 574/6, 067 61  Stakčín.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je minimálne úplné stredné vzdelanie. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a overená kópia dokladu o vzdelaní. Obecné zastupiteľstvo určuje dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce na 40 hodín mesačne. Funkčné obdobie zvoleného hlavného kontrolóra obce Stakčín začína dňom 01.03.2013. Voľby hlavného kontrolóra obce sa uskutočnia podľa odseku 3, § 18, zákona SNR 369/1990 v platnom znení.

Letzte Aktualisierung ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
 
PF 2013

 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku.

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a zároveň želáme mnoho osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2013.

Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce Stakčín, Ján Kerekanič

Letzte Aktualisierung ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
weiter …
 
Silvester 2012

 Obec Stakčín pozýva všetkých občanov na silvestrovskú rozlúčku so starým rokom a privítanie Nového roka 2013.

Ani tento rok nebude chýbať polnočný ohňostroj a horúci grog.

Začiatok o 22.00 hod. pred Obecným domom v Stakčíne.

Letzte Aktualisierung ( Štvrtok, 25 apríl 2013 )
weiter …
 


<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 Nächste > Ende >>

Ergebnisse 79 - 104 von 149