Obec Stakčín - Obecné zastupiteľstvo
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Magdaléna, zajtra Oľga  –  Sobota, 22. júl 2017 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Ostatné
Výročná správa obce za rok 2016
Záverečný účet obce Stakčín za r. 2016
Výročná správa obce za rok 2015
Záverečný účet obce Stakčín za r. 2015.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stakčín na roky 2015 - 2025
Návrh rozpočtu obce na roky 2016, 2017, 2018
Výročná správa obce za rok 2014
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2014
Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stakčín
Výročná správa obce Stakčín za rok 2013
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2013
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2014, 2015, 2016
Návrh rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015, 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na r. 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
Výročná správa za rok 2012
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2012
Zoznam platných právnych noriem obce Stakčín pre rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 a roky 2014, 2015
Návrh rozpočtu na rok 2013 a roky 2014, 2015
Rozhodnutie č. SP-2012/216-02
Výročná správa za rok 2011
Záverečný účet obce Stakčín za rok 2011
Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2011
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 31.12.2011
Návrh programového rozpočtu obce Stakčín na roky 2012, 2013 a 2014
Návrh rozpočtu obce Stakčín na rok 2012 a roky 2013, 2014
Výročná správa 2010
Návrh: Podmienky verejného obstarávania obcou Stakčín
Zoznam platných obecných právnych noriem pre rok 2011
Plán práce OZ v Stakčíne na rok 2011
Priority obce Stakčín na roky 2011 - 2014
Štatút obce Stakčín (25.02.2011)
Návrh rozpočtu obce Stakčín na rok 2010, 2011, 2012
Zoznam platných obecných právnych noriem pre rok 2009
Rozpočet na rok 2009 a roky 2010, 2011
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v obci Stakčín pre roky 2008-2013
Štatút obce Stakčín (28.02.2007)