Obec Stakčín - Obecné zastupiteľstvo
hlavná stránka : : mapa stránky
Dnes má meniny Matúš, zajtra Móric  –  Štvrtok, 21. september 2017 
  • Slovak (formal) - Slovensky
  • English
  • German formal - Sie

Oznamy
Odporúčania pre občanov v prípade ohrození mimoriadnymi udalosťami.
Oznámenie o začatí konania
Pozvánka na zasadnutie OZ
Zámer obce Stakčín predať majetok obce berúc do úvahy osobitný zreteľ
Oznámenie o začatí územného konania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie overejnou vyhláškou
Oznámenie overejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí konania
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie významných osobností
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Návrh rozpočtu obce Stakčín na roky 2017-2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Informácia o začatých konaniach podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Pripomienky k existujúcim CP
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania 2016/636
Oznámenie o začatí konania
Zámer obce Stakčín predať majetok obce berúc do úvahy osobitný zreteľ
Oznámenie o začatí konania
Oznámenie o začatí konania 216/206
Oznámenie o strategickom dokumente
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Zámer obce Stakčín predať majetok obce
Pozvánka na zasadnutie OZ
Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko - oznámenie o predložení zámeru
Verejná vyhláška
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Pozvánka na zasadnutie OZ
Oznámenie o zadávaní jednoduchej zákazky
Oznámenie o zadávaní jednoduchej zákazky
Výzva na predloženie ponuky
Pozvánka na zasadnutie OZ
Výsledky volieb - Prešovský samosprávny kraj
Zoznamy kandidátov na predsedu a na poslancov do volieb VÚC 2013
Oznámenie o verejnom prerokovaní zámeru
Oznam verejnosti
Verejná vyhláška
Oznam verejnosti
Zámer obce Stakčín predať pozemok
Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zámer obce Stakčín predať pozemok
Zámer obce Stakčín predať pozemok
Zámer obce Stakčín predať pozemky
Verejné obstarávanie " Stakčín - Kanalizácia VI. A VII. etapa "