VZN 6/2011: prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín

Prílohy