Všeobecne záväzné nariadenie obce Stakčín č. 3/2011.

VZN č.3_2011