Novinky

Voľby prezidenta SR v roku 2019 – oznámenie.

 Obec Stakčín, SNP 574/6 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby prezidenta SR v roku 2019

do okrskovej volebnej komisie pre okrsok č.1 a okrsok č. 2, ktorá je:  oustakcin@stonline.sk.

 Miroslav  Bober

 starosta obce

Zmena územného plánu obce

Zmena územného plánu obce

Vážení spoluobčania.

V najbližšom období sa bude upravovať územný plán obce z dôvodu jeho zastaranosti. Prosíme všetkých občanov, ktorí sa chcú k územnému plánu vyjadriť, nech tak urobia na obecnom úrade, a to čo najskôr.

Miroslav Bober

starosta obce