Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

NOVÉ NARIADENIE TÝKAJÚCE SA PRACOVISKA – OBECNÝ ÚRAD STAKČÍN

 

O Z N Á M E N I E

V súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a verejnej Vyhlášky, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4, písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID – 19, Obec Stakčín, zastúpená Miroslavom Boberom, starostom obce, upravuje na pracovisku Obecný úrad Stakčín úradné hodiny pre občanov s účinnosťou od 16.03.2020 takto:

 

PONDELOK:     8.00 h – 10.00 h

UTOROK:  NESTRÁNKOVÝ  DEŇ

STREDA:           8.00 h – 10.00 h

ŠTVRTOK:  NESTRÁNKOVÝ  DEŇ

PIATOK:            8.00 h – 10.00 h

 

V prípade priaznivej situácie bude úprava nestránkových hodín odvolaná, o čom budeme informovať prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov.

Láskavo žiadame obyvateľov obce Stakčín a obyvateľov okolitých obcí, pokiaľ je to možné, vybavovať na Obecnom úrade v Stakčíne všetky úradné záležitosti formou emailu, alebo telefonicky.

Radi Vám pomôžeme pri takomto spôsobe vybavovania úradných záležitostí.

 

V Stakčíne dňa 13.03.2020

 

Miroslav Bober

starosta obce

Telefónne číslo starosta: 0903 610 386

Telefónne číslo matrika: 057/ 7674305

Telefónne číslo sekretariát: 057/7582620

e-mail: oustakcin@stonline.sk