Čistenie brehov Cirochy – b r i g á d a – 23.03.2019.