Autor: Miroslav Bober

Oznam

Obecný úrad v Stakčíne oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkmi obecného úradu bude Obecný úrad v Stakčíne v dňoch 20.6. – 22.6. 2018 fungovať v obmedzenom režime.