8228178095

Číslo faktúry:8228178095
Zmluvná strana:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Predmet faktúry:Telefónne služby OcÚ mobilné - 02/2019
Suma s DPH [Eur]:70,21
Dátum prijatia faktúry:04.03.2019
Dátum úhrady:08.03.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: